พอร์ตที่ใช้งานโปรดรอสักครู่ - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์ใน Windows 10

ผู้ใช้ Windows บางรายประสบปัญหานี้เมื่อพยายามพิมพ์จากคอมพิวเตอร์จะได้รับข้อความแจ้งว่า ' Port in use, please wait ' ไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเครื่องพิมพ์ยังคงพิมพ์แบบไร้สายจากโทรศัพท์ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ หากคุณประสบปัญหานี้เมื่อเร็ว ๆ นี้เช่นกันนี่คือวิธีแก้ไข

พอร์ตที่ใช้งานโปรดรอสักครู่ - ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

ในการแก้ไขปัญหานี้คุณอาจเรียกใช้ Printer Troubleshooter ก่อนและดูว่าช่วยได้หรือไม่

หากไม่เป็นเช่นนั้นคุณต้องตั้งค่า Port ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ในการกำหนดการตั้งค่าระบบที่ถูกต้องคุณสามารถถอนการติดตั้งแล้วติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่ได้จากเว็บไซต์ทางการ

หากยังไม่ได้ผลให้ลองเลือกพอร์ตที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณใน Windows 10 เพราะหากเลือกพอร์ตผิดคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ใช้ Start search เปิด ' Drivers and Printers ' หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรายการอุปกรณ์ให้คลิกขวาแล้วเลือก ' คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ '

พอร์ตใช้งานโปรดรอสักครู่

ภายใต้หน้าต่างคุณสมบัติที่เปิดขึ้นให้เปลี่ยนไปที่แท็บ " พอร์ต " และดูรายการพอร์ตและตรวจสอบว่าประเภทพอร์ตตรงกับการเชื่อมต่อที่ใช้อยู่

หากเครื่องพิมพ์กำลังใช้การเชื่อมต่อ USB พอร์ตจะมี USB หรือ DOT 4 ในคำอธิบาย

ในทางกลับกันหากเครื่องพิมพ์กำลังใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายพอร์ตจะมีดังต่อไปนี้ในคำอธิบาย

  • WSD
  • เครือข่าย
  • IP

ตอนนี้หากมีหลายรายชื่อสำหรับพอร์ตประเภทเดียวกันให้เปลี่ยนการเลือกเป็นพอร์ตอื่นแล้วคลิก 'ตกลง' เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

หากวิธีนี้ไม่ได้ผลคุณอาจอัปเดต USB และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จาก Device Manager และดูว่าช่วยได้หรือไม่